மாநாடு படம், உடல் நலத்திற்கு கேடு…! புதுசு புதுசா வரும் புகார்கள்…

உலகில் யாராலும் குறையற்ற படைப்புகளை கொடுக்க முடியாது.